Lovise AK

er en artist som

kombinerer sitt kunstneriske arbeid

med fagkunnskap og aktivisme.

Nyeste Singel

Tål meg ikke mål meg

Albumet Tapre Barn

Konseptalbum om oppvekstvold

Prosjekter og forestillinger

Aktuelle prosjekter

Musikk

Utgivelser