Lovise AK

er en artist som

kombinerer sitt kunstneriske arbeid

med fagkunnskap og aktivisme.

Nytt Album

08.03.2024

Albumet Tapre Barn

Konseptalbum om oppvekstvold

Prosjekter og forestillinger

Aktuelle prosjekter

Musikk

Utgivelser

Nytt Album

08.03.2024

Albumet Tapre Barn

Konseptalbum om oppvekstvold

Prosjekter og forestillinger

Aktuelle prosjekter

Musikk

Utgivelser