Hjemmefrontens barn

Om barn, ungdom og vold i nære relasjoner

Reaksjoner etter krigserfaringer og reaksjoner etter en voldelig oppvekst kan gi de samme type skader viser nyere forskning. Et hjem preget av overgrep har likheter med det å være på krigens slagmark, der det å leve i et minefelt preger hverdagen. Man vet aldri når det smeller og er forberedt på at det verste kan skje når som helst. Barna går i en konstant høy beredskap bak lukkede dører.

Prosjektet «Hjemmefrontens barn» vil gi et dypt innblikk i hvordan barn og ungdom holder ut i det uutholdelige. Prosjektet er todelt og består av en kunstnerisk del, en forestilling, og et pedagogisk opplegg. Forestillingen bygger på psykologifaglig kunnskap og historier fra vold og overgrepsutsatte. Forestillingen vil balansere mellom det dypt sårbare og alvorlige til humor og satire. Et pedagogisk opplegg vil knyttes opp mot forestillingene og baseres på et samarbeide med fagmiljø og brukerforeninger.

«Barnetrinn i et minefelt, Et barnesinn holder pusten og livet på vent»