Nettverket «Medmennesker»

Et uavhengig nettverk for fremming av kunst og kultur med fokus på likeverd og menneskerettigheter.

Medmennesker arrangerer jevnlige konserter med fokus på marginale grupper eller menneskerettighets saker.

MEDMENNESKER: www.medmennesker.com